• Realizované stavby: Revitalizace základní školy Více
 • Realizované stavby: Rekonstrukce bytového domu Více
 • Realizované stavby: Revitalizace panelového domu Více
 • Realizované stavby: Výstavba bazénu s technickým zázemím Více

Naše služby

Výstavba a rekonstrukce rodinných domů a bytů

Realizujeme rodinné domy dle požadavků našich zákazníků. Stavíme ať již podle katalogových projektů, kdy oblíbeným zdrojem inspirace našich klientů je společnost G SERVIS, který má ve své nabídce téměř 1000 typových projektů rodinných domů, až po nadstandardně řešené rodinné domy pro náročné klienty.

V dnešní době jsou stále více žádány nízkoenergetické domy, které mají výborné tepelně izolační vlastnosti. Oproti běžným novostavbám, splňujícím české stavebně-energetické předpisy, jsou náklady na vytápění nízkoenergetických domů poloviční, nebo až třetinové.

Provádíme rovněž i dílčí opravy nebo generální rekonstrukce celých objektů, bytů či jejich částí dle představ a přání našich zákazníků s důrazem na rychlost a kvalitu odvedené práce.

Občanské stavby

Občanské stavby jsou další činností naší společnosti. Našim zákazníkům, ať již ze státního či soukromého sektoru můžeme nabídnout realizaci výstavby či rekonstrukce nemovitostí občanské vybavenosti do které patří budovy primárně sloužící k prospěchu společnosti.

Realizujeme stavby občanské vybavenosti, které můžeme rozdělit dle jejího budoucího využití, a to na:

 • - stavby pro výchovu a vzdělání
 • - stavby cestovního ruchu a veřejného stravování
 • - stavby pro obchod a služby
 • - sportovní a tělovýchovné stavby
 • - administrativní stavby
 • - zdravotnické služby
 • - stavby s kulturním využitím

Průmyslové objekty

Nedílnou součástí naší činnosti především pro soukromé investory je realizace staveb průmyslového charakteru, jako výrobní haly, skladovací haly, čerpací stanice apod., kdy našim zákazníkům nabízíme realizaci nejen nových, ale i generální rekonstrukce stávajících objektů, či jejich částí.

Zateplování domů

S ohledem na současné ceny energií a jejich předpokládaný růst v budoucnosti a stavu nemovitostí stavěných v minulosti patří zateplování staveb mezi nejžádanější produkty naší společnosti, a to jak u podnikatelských subjektů, státních institucí, tak zejména soukromých osob, kde je dopad zvýšení cen energií nejcitelnější.

Zákazníkům nabízíme zateplení jejich domu s důrazem na co nejnižší následné tepelné ztráty, a to současně s výměnou oken, kde bývají tepelné ztráty také velmi citelné za okna ať již plastová či dřevěná.

Zateplování fasád má kromě finančních úspor za náklady na vytápění řadu dalších ekonomických a technických výhod. 

Přínosy zateplení nemovitostí: 

 • - nižší náklady na vytápění
 • - nový a moderní vzhled budovy
 • - delší životnost domu
 • - vyšší zhodnocení tržní ceny domu

Výstavba a rekonstrukce komunikací

Naše společnost nabízí městům, městským částem, obcím a také soukromým investorům a firmám realizaci rekonstrukcí stávajících komunikací a rekonstrukce i dodávky nových komunikací pro pěší, parkovišť, asfaltových ploch, zámkových dlažeb, zahradních a okapových chodníků, vjezdů a jiných zpevněných ploch.

Dále provádíme výstavby a rekonstrukce opěrných a okrasných zdí.

Montáž a pronájem lešení

Naše společnost Vám nabízí kompletní lešenářské práce – montáž, demontáž a pronájem lešení včetně dopravy pro různé stavební obory.

Nabízíme:

 • - trubkové lešení
 • - trubkové prostorové lešení
 • - rámové lešení
 • - ochranné sítě na lešení